Komitet Honorowy 100-lecia Harcerstwa Polskiego

Udział Polskiego Kontyngentu w 22. Światowym Jamboree Skautowym w Szwecji stanowi ważną część programu ZHP z okazji obchodów stulecia harcerstwa na ziemiach polskich. Dlatego też, nad wyjazdem polskich harcerek i harcerzy na Jamboree roztoczony jest patronat Komitetu Honorowego Obchodów Stulecia Harcerstwa.

Przewodniczącym Komitetu Honorowego jest Prezes Rady Ministrów RP - Donald Tusk. W skład komitetu wchodzą jedne z najważniejszych osób w Rzeczpospolitej, ludzie wspierający Związek Harcerstwa Polskiego oraz kształtujący jego pracę obecnie i w przeszłości.  Pełny skład komitetu można znaleźć tutaj.